KURZY EKONOMIKY NEBO
HUMANITNÍCH VĚD 2023/2024
DALŠÍ INFORMACE


С языковыми курсами чешского языка от KOVER Вы точно поступите в университет мечты в самом центре Европы!
Roční intenzivní kurz humanitních věd nabízí široké spektrum znalostí z humanitních oborů. Ponoříme se do sociologie, historie, filozofie a jiných disciplín, které vám pomůžou zdokonalit kritické myšlení, posílit analytické schopnosti a prohloubit pochopení lidské kultury jako celku. Naši kvalifikovaní lektoři pobídnou vás k využití vašeho tvůrčího potenciálu a rozvoji komunikačních dovedností, pro práci v humanitních oborech nezbytných
С языковыми курсами чешского языка от KOVER Вы точно поступите в университет мечты в самом центре Европы!
S radostí vám nabízíme roční intenzivní kurzy ekonomiky a humanitních věd. Jste-li student, absolvent nebo již pracující specialista, naše kurzy vám pomůžou rozšířit váš odborný obzor a získat dovednosti ve vybrané oblasti.

Oba kurzy se hodí i pro ty, kdo se chce obeznámit se základy vybraného oboru, i pro ty, kdo se chce přihlásit na vysokou školu a v oboru studovat. Kromě toho, součástí kurzů je výuka českého a anglického jazyka, která vám pomůže zvýšit úroveň komunikačních schopností.
Roční intenzivní kurz ekonomiky nabízí vhled do zásadních principů a koncepcí ekonomické vědy. Probereme široké spektrum témat, mezí které patří mikro- a makroekonomika, finance, česká ekonomika a mnohé další. Dozvíte se o nejdůležitějších teoriích, analytických nástrojích a metodách potřebných k pro porozumění komplexních ekonomických procesů a informované rozhodování. Kurz obsahuje interaktivní hodiny s teoretickými výklady i praktickými úkoly
PROGRAMA KURZU

Kurzy jsou zaměřené na vzdělání v oblasti ekonomiky a financí, které umožňují studentům získat znalosti v oblasti ekonomických a finančních věd.

Kurzy zahrnují studium základních disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, marketing a základy podnikání. Důraz je kladen na praktickou aplikaci těchto disciplín v moderním světě a na analýzu současných trendů v ekonomice.

Kromě toho budou studenti podporováni v rozvoji svých komunikačních a prezentačních dovedností, což je důležité pro úspěšné uplatnění v praxi.

ŘEDMĚTY

Ekonomie, Mikroekonomie, Management, Marketing, Základy podnikání, Investice a cenné papíry, Účetnictví, Personalistika
Informatika (Microsoft Office), Matematika, Čeština pro ekonomy, Angličtina pro ekonomy, Praxe

UČEBNÍ MATERIÁLY

"Čeština pro ekonomy", "Základy finanční angličtiny", "Ekonomika nejen k maturitě", "Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy"

Cílem kurzu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti potřebné k porozumění a analýze různých sociálních a kulturních fenoménů a procesů, a také kritickému myšlení a vývoji vlastních názorů na tyto otázky. Během kurzu se studenti seznámí s různými teoretickými přístupy a metodami v oblasti humanitních a společenských věd a naučí se je aplikovat na konkrétní případy a situace.

Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí získat celkový přehled o moderní společnosti a zlepšit své analytické a kritické schopnosti v oblasti humanitních a společenských věd.

PŘEDMĚTY

Psychologie, Sociologie, Filosofie, Ekonomie, Základy práva, Politologie, Česká společnost a politika, Kulturologie
Angličtina pro humanitní obory, Čeština pro humanitní obory, Praxe.

UČEBNÍ MATERIÁLY

"Čeština pro cizince. Nástavbový kurz pro humanitní obory", "English for the Humanities", "Základy společenských věd I., psychologie, sociologie, filozofie, právo, ekonomie : shrnutí okruhů", "Politologie"
PARAMETRZY KURZU
Výuka je rozdělena do 2 semestrů - letního a zimního, probíhá od 1.9.2023 do 31.8.2024.

Zimní semestr: 04.9.2023-31.1.2024
Letní semestr: 01.2.2024-31.5.2024

V červnu probíhají závěrečné zkoušky a vydání certifikátu o absolvování kurzu.

Intenzita výuky - 20 hodin týdně (Po-Pá 4 akademické hodiny)
Počet osob ve skupině: max. 16 osob
Celkový počet hodin: 560 hodin

Адрес: Politických věznů 911/8, Praha nebo Kobližná 47/19, Brno
   Консультирование по вопросам получения высшего образования в Чехии
   Помощь в нострификации среднего или высшего образования
   Интерактивные мероприятия в рамках разговорного клуба
   Кон
   Cena
   Cena kurzů začíná od 25000kč. Nabízíme také 3 možností zaplacení, včetně šestiměsíčního splátkového plánu
   Assistance
   Nabízíme konsultace v otázkách získávání vysokoškolského vzdělání a uznání předchozího zahraničního vzdělání v Česku
   Intenzita
   Intenzivní rozvrh, zahrnující 560 vyučovacích hodin ročně, včetně gramatiky, porozumění čtených textů, poslechu a mluvní praxe
   Club
   Naše škola pořádá také mluvní klub, kde provádíme diskuse na nestandardní témata a zajímavé události s mluvní praxí
   CENA KURZU
   25 000
     27 000
       30 000
         Cena za roční intenzívní kurz činí 25000 kč při zaplacení při registraci
         Cena za roční intenzivní kurz činí 27000 kč při rozdělení na dva splátky – 13500 kč při zápisu a 13500 nejpozději do 30.09
           Cena za intenzivní roční kurz činí 30000 kč při využití splátkového kalendáře. 5000kč se platí při registraci, zbylá částka se splácí v rovných částech během následujících pěti měsíců
             REGISTRACE
             Vyplň přihlášku a zarezervuj si místo na kurzu!
             Zaplni kontaktní údaje
             Vyber studijní program:
             Vyber si místo studia:
             Ústřední kancelář V PRAGE::
             Politických vězňů 911/8,
             Praha 1, 110 00

             Pobočka v Brně:
             Kobližná 47,
             «rno-město, 602 00
             Rekvírované jurisdikce
             KOVER assistance s.r.o. ,
             IČO: 080 19 789
             Politických vězňů 911/8,
             110 00, Praha 1
             Pracujeme ve všední dny od 09: 00 do 18: 00
             KOVER - první integrační a jazykové centrum v České republice
             KOVER - první integrační a jazykové centrum v České republice
             KOVER - první integrační a jazykové centrum v České republice
             KOVER - první integrační a jazykové centrum v České republice
             KOVER - první integrační a jazykové centrum v České republice
             Ústřední kancelář V PRAGE:
             Politických vězňů 911/8,
             Praha 1, 110 00

             Pobočka v Brně:
             Kobližná 47,
             «rno-město, 602 00
             Rekvírované jurisdikce
             KOVER assistance s.r.o. ,
             IČO: 080 19 789
             Politických vězňů 911/8,
             110 00, Praha 1
             Pracujeme ve všední dny od 09: 00 do 18: 00
             KOVER - первый в Чехии интеграционный и языковой центр
             KOVER - первый в Чехии интеграционный и языковой центр
             KOVER - первый в Чехии интеграционный и языковой центр
             KOVER - первый в Чехии интеграционный и языковой центр
             KOVER - первый в Чехии интеграционный и языковой центр