Čeština pro cizince – rekvalifikační kurz základní

Více o kurzu

Kurz je určen začátečníkům, primárně ukrajinským občanům proto, aby se mohli co nejrychleji uplatnit na trhu práce v České republice. Naučíme se vás orientovat v běžných situacích, ovládat obecný jazyk, základní gramatická pravidla. Rekvalifikace vám pomůže výrazně zvýšit šanci na získání lepší práci. Kurz můžete absolvovat zdarma, pokud jste registrováni na úřadu práce. Pomůžeme vám připravit všechny nezbytné podklady.

Forma výuky:
  • prezenční
  • distanční

Cíl kurzu:
Absolventi kurzu se naučí rozumět otázkám, výrazům a budou umět na ně v předvídatelných situacích reagovat. Umí se jednoduchým způsobem domluvit, komunikovat v rámci pracovních postupů a v základních životních situacích.

Výuka probíhá na adrese: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha


Cena: 7 990,– Kč

Výuka probíhá: 3x týdně, vždy od 18:00 do 20.30

Rozsah kurzu: 63 vyučovacích hodin

Termín kurzu: 13.5.2024 - 05.7.2024

Na konci kurzu účastníci složí závěrečnou zkoušku a obdrží Osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikace akreditované MŠMT ČR.

Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR, č.j.: MŠMT – 1891/2023-3 na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., a vyhlášky č.176/2009 Sb. a v souladu s § 108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a § 67 zákona č. 500/2004 Sb.
Kobližná 47/19, 602 00 Brno

Obsah kurzu

Náš tým

Alexander Komogortsev
СЕО / Jednatel
Iana Petrukhina
Konzultant
Ksenia Kolmakova
Administrativní pracovnice
Kirill Afanasev
Konzultant