Čeština pro cizince – rekvalifikační kurz pro pokročilé

Více o kurzu

Kurz je určen cizincům se mírně pokročilou znalostí češtiny, primárně ukrajinským občanům proto, aby se mohli co nejrychleji uplatnit na trhu práce v České republice. Rekvalifikace vám významně zvýší možnost úspěchu při hledání kvalitnějšího zaměstnání. Pokud jste registrováni na úřadu práce, je možné kurz absolvovat bezplatně. Rádi vám poskytneme podporu při přípravě veškerých potřebných podkladů.

Vstupní předpoklady: absolvování navazujícího kurzu českého jazyka (A2) nebo úspěšné zvládnutí vstupního testu.

Forma výuky:
  • prezenční
  • distanční

Cíl kurzu:
Absolventi kurzu se naučí komunikovat ve všech oblastech, které se jich bezprostředně dotýkají. Absolvent kurzu bude rozumět běžným výrazům z různých oblastí každodenního života a bude umět tyto výrazy používat v běžné komunikaci.

Výuka probíhá na adrese: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha


Cena: 19 990,– Kč

Výuka probíhá: 4x týdně, vždy od 18:00 do 20.30

Rozsah kurzu: 150 vyučovacích hodin

Termín kurzu: 13.5.2024 - 16.8.2024

Na konci kurzu účastníci složí závěrečnou zkoušku a obdrží Osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikace akreditované MŠMT ČR.

Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR, č.j.: MŠMT – 995/2024-3 na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., a vyhlášky č.176/2009 Sb. a v souladu s § 108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a § 67 zákona č. 500/2004 Sb.
Kobližná 47/19, 602 00 Brno

Obsah kurzu

Náš tým

Alexander Komogortsev
СЕО / Jednatel
Iana Petrukhina
Konzultant
Ksenia Kolmakova
Administrativní pracovnice
Kirill Afanasev
Konzultant