INTENZIVNÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA 2024/2025

CZ

OBECNÁ INFORMACE
Náš intenzivní kurz češtiny je navržen pro ty, kteří usilují o dosažení úrovní B2 nebo C1. Nabízíme komplexní přístup k výuce jazyka, který zahrnuje všechny hlavní aspekty: gramatiku, slovní zásobu, čtení, psaní, poslech a mluvení. Naši zkušení lektoři vám pomohou rozvíjet tyto dovednosti paralelně, abyste mohli vybudovat pevný základ v češtině a s jistotou ji používat v různých situacích.

Kurz je koncipován tak, aby vás co nejvíce ponořil do jazykového prostředí. Budete se účastnit interaktivních lekcí, diskusí a rolových her, což vám umožní procvičovat jazyk v reálných životních situacích. Rovněž využíváme moderní učební materiály a online zdroje pro hlubší studium.

Výuka probíhá ve skupinách do 20 osob a naše škola se nachází v centru Prahy. Připojte se k nám a objevte nové možnosti!
PARAMETRZY KURZU
Kurz se realizuje od 01.09.2024 do 31.08.2025 a je rozdělen do 2 semestrů - zimního (01.09.2024-02.02.2025) a letního (03.02.2024-31.08.2024).
Výuka končí na konci května a v průběhu června probíhá závěrečná zkouška a vydání certifikátu o absolvování kurzu.

Intenzita výuky: 20 vyučovacích hodin týdně (od pondělí do čtvrtka v počtu 5 vyučovacích hodin denně)
Celkový počet hodin: 560 vyučovacích hodin
Počet osob ve skupině: max. 20 osob
Místo výuky: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1

V rámci kurzů budou použity učební materiály "Česky krok za krokem" a "Čeština pro cizince".

CENA A ZPŮSOB PLATBY
100%
Cena za roční intenzívní kurz činí 28 000 Kč a za semestrální kurz - 18 000 Kč při zaplacení plné výši při registraci
50:50
Cena za roční intenzivní kurz činí 30 000 Kč a za semestrální kurz - 20 000 Kč při rozdělení na dvě splátky
Splátky
Cena za intenzivní roční kurz činí 32 000 Kč a za semestrální kurz - 22 000 Kč při využití splátkového kalendáře.
REGISTRACE
Vyplň přihlášku a zarezervuj si místo na kurzu!
Vyplň přihlášku a zarezervuj si místo na kurzu!
Vyber studijní program:
Vyber školní rok: