INTENZIVNÍ KURZ
ČEŠTINY
2023/2024

DALŠÍ INFORMACE
С языковыми курсами чешского языка от KOVER Вы точно поступите в университет мечты в самом центре Европы!
Nabízíme intenzivní kurz, který umožní naučit se český jazyk z nuly na úroveň B2 nebo z úrovně B1 na pokročilou úroveň C1. Kurz zajišťuje plné ponoření do jazykového prostředí, umožňuje rychlé a efektivní zvládnutí všech aspektů a nuancí.

Nabízíme komplexní přístup, který zahrnuje gramatiku, přednášku, čtení, dopis, auditování a mluvení. Budete rozvíjet všechny dovednosti souběžně, abyste sestavili pevný základ v českém jazyce!

Naši lektoři mají odborné dovednosti při výuce českého jazyka jako cizího. Podpoří vás v každé fázi učení, vytvoří stimulační a přátelské prostředí pro úspěšné poučení materiálu. Naše lekce jsou interaktivní a zahrnují rolové hry, diskuse a tak dále. Věříme, že aktivní zapojení a praxe jazyka jsou klíčové složky úspěšného učení.
PARAMETRZY KURZU
Výuka je rozdělena do 2 semestrů - letního a zimního, a probíhá od 1.9.2023 do 31.8.2024

Zimní semestr: 04.9.2023-31.1.2024
Letní semestr: 01.2.2024-31.5.2024

V červnu probíhá závěrečná zkouška a vydání certifikátu o absolvování kurzu.

Intenzita výuky - 20 hodin týdně (Po-Pá 4 akademické hodiny)
Počet osob ve skupině: max. 16 osob
Celkový počet hodin: 560 hodin

Učební materiály: "Česky krok za krokem Lída Holá", "Čeština pro cizince"
Adresa konání výuky: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1
   Cena
   Cena kurzů začíná od 15 000 Kč za semestr a od 25000 Kč za roční kurz
   Assistance
   Nabízíme konsultace v otázkách získávání vysokoškolského vzdělání a uznání předchozího zahraničního vzdělání v Česku
   Intenzita
   Intenzivní rozvrh, zahrnující 20 vyučovacích hodin tydně, včetně gramatiky, porozumění čtených textů, poslechu a mluvní praxe
   Club
   Naše škola pořádá také mluvní klub, kde provádíme diskuse na nestandardní témata a zajímavé události s mluvní praxí
   PROGRAM KURZU
   Náš kurz je určen pro ty, kteří chtějí se naučit český jazyk od základů až do úrovně B2. Nabízíme komplexní výuku, která vám umožní nejen zvládnout slovní zásobu a gramatiku, ale také rozvíjet dovednosti psaní a poslechu.

   Po absolvování našeho kurzu budete mít dostatečné znalosti k úspěšnému studiu na univerzitě v češtině nebo k volné komunikaci v profesionálním prostředí. Pomůžeme vám rozvíjet dovednosti psaní, abyste byli schopni psát strukturované a souvislé texty, a také rozvíjet schopnost porozumět a analyzovat různé audio materiály.

   ZÁKLADEM KURYZU JSOU

   - Abeceda a výslovnost: Základy zvukového systému českého jazyka, výslovnostní pravidla a rozvoj fonetické gramotnosti.
   - Gramatika a slovní zásoba: Ovládání základních gramatických struktur a aktivní rozšíření slovní zásoby pro úspěšnou komunikaci.
   - Čtení a poslech: Rozvíjení dovedností čtení a porozumění různorodým textům a poslechu autentických materiálů na různá témata.
   - Psaní a mluvení: Praktické úkoly zaměřené na psaní textů různých žánrů a rozvoj jistoty v ústním projevu prostřednictvím dialogů, diskusí a hraní rolí.

   Připojte se k našemu kurzu a objevte fascinující svět českého jazyka a kultury!
   Témata, která budete studovat na kurzu: Seznamování, Osobní údaje, Cestování, Orientace ve městě, Rodina, Stravování, Vzdělávání, Datum a čas, Volný čas a zábava, Okolní prostředí a počasí, Bydlení, Nakupování, Zdravotní péče, Styk s policií a složkami záchranného systému, Služby, Práce, Styk s úřady, Reklamace, Kariéra, Soukromé podnikání, Mezi nebem a zemí, Kultura, Umění, Životní prostředí a životní styl, Zvládání stresu, Pomáháme si, Charitativní činnost, Lidová moudra, Kriminalita, Stěžujeme si
   Náš kurz je určen pro ty, kteří již ovládají český jazyk na úrovni B1 a chtějí dosáhnout úrovně C1. Nabízíme komplexní výuku, která vám umožní výrazně zlepšit své dovednosti a pevně ovládnout český jazyk.

   Bez ohledu na to, zda plánujete studovat lékařský obor, žurnalistiku nebo se snažíte najít dobře placenou práci, ovládnutí českého jazyka na úrovni C1 je velkou výhodou. Náš kurz je navržen s ohledem na tyto potřeby a pomůže vám dosáhnout vašich cílů.


   ZÁKLADEM KURZU JSOU

   - Gramatika a slovní zásoba: Hloubkové studium gramatických pravidel a rozšíření slovní zásoby pro zvýšení přesnosti a bohatosti projevu.
   - Čtení a poslech: Rozvíjení dovedností čtení a porozumění autentickým textům a poslechu různých mluvených materiálů pro zlepšení celkového jazykového porozumění.
   - Psaní a mluvení: Praktické úkoly zaměřené na psaní textů různých žánrů a rozvoj jistoty v ústním projevu prostřednictvím dialogů, diskusí a prezentací.
   - Kultura a společnost: Studium české kultury, historie a sociálních aspektů, abyste získali hluboké porozumění jazyka v kontextu jeho používání.

   Připojte se k našemu kurzu a objevte fascinující svět českého jazyka a kultury!
   Témata, která budete studovat na kurzu: Seznamování, Osobní údaje, Cestování, Orientace ve městě, Rodina, Stravování, Vzdělávání, Datum a čas, Volný čas a zábava , Okolní prostředí a počasí, Bydlení, Nakupování, Zdravotní péče, Styk s policií a složkami záchranného systému, Služby, Práce, Styk s úřady, Reklamace, Kariéra, Soukromé podnikání, Mezi nebem a zemí, Kultura, Umění, Životní prostředí a životní styl, Zvládání stresu, Pomáháme si, Charitativní činnost, Lidová moudra, Kriminalita, Stěžujeme si, Mediální komunikace, Virtuální seznamka a sociální sítě, Chceme být stále mobilní, V rušném městě, nebo na vesnici?, Eutanázie, Genderové stereotypy, Jak být dlouho fit?
   CENA KURZU
   25000 Kč nebo 18000 Kč
     27000 Kč nebo 20000 Kč
       30000 Kč nebo 22000 Kč
         Cena za roční intenzívní kurz činí 25 000 Kč a za semestrální kurz - 18 000 Kč při zaplacení při registraci
           Cena za roční intenzivní kurz činí 27 000 Kč a za semestrální kurz - 20 000 Kč při rozdělení na dva splátky
             Cena za intenzivní roční kurz činí 30 000 Kč a za semestrální kurz - 22 000 Kč při využití splátkového kalendáře.
             REGISTRACE
             Vyplň přihlášku a zarezervuj si místo na kurzu!
             Zaplni kontaktní údaje
             Vyber studijní program:
             Vyber si místo studia:
             KOVER - první integrační a jazykové centrum v České republice
             KOVER - první integrační a jazykové centrum v České republice
             KOVER - první integrační a jazykové centrum v České republice
             KOVER - první integrační a jazykové centrum v České republice
             KOVER - první integrační a jazykové centrum v České republice
             Ústřední kancelář V PRAGE:
             Politických vězňů 911/8,
             Praha 1, 110 00

             Pobočka v Brně:
             Kobližná 47,
             «Brno-město, 602 00
             Rekvírované jurisdikce
             KOVER assistance s.r.o. ,
             IČO: 080 19 789
             Politických vězňů 911/8,
             110 00, Praha 1